Handlezen Handlezen | Palm Reading Palm Reading | Quiromancia Quiromancia- HANDANALYSE CURSUS: PSYCHOLOGIE (29/33) -SYNONYMEN: HANDLEZEN - HANDANALYSE - HANDLEESKUNDE - HANDLIJNKUNDE - CHIROGNOMIE - CHIROLOGIEMINI-CURSUS HAND ANALYSE - PSYCHOLOGY 5/7:

GESCHIEDENIS
MEDISCH
PSYCHIATRIE
PSYCHOLOGIE
CONCLUSIE
INDEX: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31
32 - 33
VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA

>> HAND DIAGNOSTIEK - sectie: PSYCHOLOGIE 5/7 <<


ONTWIKKELINGSPROBLEMEN


- Ontwikkelingsproblemen kunnen zich manifesteren in vele aspecten van het menselijke functioneren. Wanneer bepaalde problemen zich reeds op jonge leeftijd aandienen concluderen ouders tegenwoordig vrij snel: ‘mijn kind is hyperactief’(ADHD) of ‘mijn kind is dyslectisch’. Ook ‘autisme’ is vandaag de dag een veel gebruikte term.

NIVEAU 1: dermatoglyfen en ontwikkelingsproblemen

In de loop der jaren zijn een aantal studies verricht naar de relatie tussen autisme en de dermatoglyfen in de hand.1-6 De meeste studies rapporteren significante resultaten ten aanzien van de dermatoglyfen op de vingertoppen, echter deze resultaten spreken elkaar soms tegen. Dit kan worden toegeschreven aan het feit dat niet in alle studies de autistische trekken van de onderzochte personen zijn gespecificeerd. Gezien de eerder beschreven resultaten in deze paragraaf, mag bijvoorbeeld worden verondersteld dat bij intelligente autisten andere kenmerken worden aangetroffen dan bij zwakbegaafde autisten.

Desalniettemin hebben de meeste studies een beeld laten zien waarbij veel spiralen dan wel boog patronen op de vingertoppen worden aangetroffen. Radiale patronen kunnen hierbij ook een rol spelen.

Ook dyslexie is in verband gebracht met de dermatoglyfen. In een studie van Jamison7 werd dyslexie o.a. in verband gebracht met asymmetrische verschillen tussen de dermatoglyfen van de rechter- en de linkerhand.


NIVEAU 2: hand morfologie en ontwikkelingsproblemen

Voor zover bekend zijn er nog geen studies verricht gericht op de morfologie van de hand in relatie tot ontwikkelingsproblemen.


- Bronnen:

- 1 - Arrieta, M.I. et.al. (1988). Digital dermatoglyphics in autistic children. Bull. of ADA, 7, p.7-18.
- 2 - Arrieta, M.I. et.al. (1990). Dermatoglyphic analysis of autistic Basque. Journal of medical genetics, 35, p.1-9.
- 3 - Hartin, P.J. & Barry, R.J. (1988). A comparative dermatoglyphic study of autistic, retarded and normal children. Journal of autism and developmental disorders, vol.9, no.3, p.233-246.
- 4 - Sank, D. & Sank Firschein, B.D. (1979). Fingerprints and laterality preference of early onset autism. Birth Defects: Original Article Series, vol.XV, no.5, p.679-695.
- 5 - Walker, A.H. (1976). Dermatoglyphic patterns in infantile autism. In Colleman M. (ed): The autistic syndromes. Amsterdam: North Holland Publishing Company.
- 6 - Walker, A.H. (1977). A dermatoglyphic study of autistic patients. Journal of Autism and Childhood Schizophrenia, vol.7, no.1, p.11-21.
- 7 - Jamison, C.S. (1988). Palmar dermatoglyphics of dyslexia. American Journal of Phys. Anthropology, aug, 76 (4), p.505-513.INDHOUD: Dermatoglyfen, autisme, spiralen, boog patronen, radiale patronen, dyslexie, morfologie.VORIGE PAGINA - HANDANALYSE MINI-CURSUS - VOLGENDE PAGINAHANDANALYSE - HANDLIJNKUNDE - HANDLEESKUNDE - HANDLEZENHandanalyse onderzoek & projecten!!!
Handanalyse Onderzoek

Het laatste NIEUWS over handen!!!
Handen & het Nieuws

Een Handanalyse CURSUS voor gevorderden!!!
Handanalyse Cursus

Handlezen TOP 100 - gepresenteerd door 180+ Handlezers!!!
Handlezen TOP 100

Online Handlezen: GRATIS!!!
Gratis Handlezen


HANDLEZEN NETWERK | DE NAGEL ENCYCLOPEDIE | ALTERNATIEVE GENEESKUNDE

HANDLEZEN

Counter