Handlezen Handlezen | Palm Reading Palm Reading | Quiromancia Quiromancia- HANDANALYSE CURSUS: PSYCHOLOGIE (27/33) -SYNONYMEN: HANDLEZEN - HANDANALYSE - HANDLEESKUNDE - HANDLIJNKUNDE - CHIROGNOMIE - CHIROLOGIEMINI-CURSUS HAND ANALYSE - PSYCHOLOGIE 3/7:

GESCHIEDENIS
MEDISCH
PSYCHIATRIE
PSYCHOLOGIE
CONCLUSIE
INDEX: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31
32 - 33
VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA

>> HAND DIAGNOSTIEK - sectie: PSYCHOLOGIE 3/7 <<


PERSOONLIJKHEIDSKENMERKEN


- Binnen de wetenschappelijke psychologie zijn vrijwel geen studies gepubliceerd waarin de relatie tussen de persoonlijkheid en de kenmerken van de hand wordt bestudeerd. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat er weinig consensus bestaat binnen de persoonlijkheidspsychologie.

In de twintigste eeuw hebben psychologen onderling veel gediscussieerd over de wijze waarop de persoonlijkheid ontstaat en hoe deze het beste kan worden omschreven. De verschillende stromingen binnen de wetenschappelijke psychologie hebben hierover ieder een eigen theorie ontwikkeld: zie figuur D-1.

De psychoanalyse meent bijvoorbeeld dat de meest cruciale aspecten van de persoonlijkheid voortkomen uit diep weggestopte onbewuste wensen en conflicten die in de kindertijd zouden zijn ontstaan. De behavioristische benadering stelt daarentegen dat het menselijke gedrag voor een groot deel wordt bepaald door de externe omstandigheden in het heden en het verleden. En in de humanistische benadering wordt daarentegen vooral de nadruk gelegd op de wijze waarop mensen hun eigenwaarde en hun potentieel tot realisatie brengen.

Het ‘nature-nurture’ debat tussen de verschillende stromingen is nog steeds in ontwikkeling. Het idee dat ieder individu een unieke, persoonsgebonden structuur heeft wordt gehandhaafd. Maar tegelijkertijd wordt het sociale en subjectieve karakter van deze structuur benadrukt.


Figuur D-1: Psychologische stromingen hebben een eigen visie op het ontstaan van de persoonlijkheid.

Psychologische stromingen: Freud, Maslow & Eysenck

-

INDHOUD: Persoonlijkheidskenmerken, nature-nurture, Sigmund Freud, Abraham Maslow, Hans Eysenck.VORIGE PAGINA - HANDANALYSE MINI-CURSUS - VOLGENDE PAGINAHANDANALYSE - HANDLIJNKUNDE - HANDLEESKUNDE - HANDLEZENHandanalyse onderzoek & projecten!!!
Handanalyse Onderzoek

Het laatste NIEUWS over handen!!!
Handen & het Nieuws

Een Handanalyse CURSUS voor gevorderden!!!
Handanalyse Cursus

Handlezen TOP 100 - gepresenteerd door 180+ Handlezers!!!
Handlezen TOP 100

Online Handlezen: GRATIS!!!
Gratis Handlezen


HANDLEZEN NETWERK | DE NAGEL ENCYCLOPEDIE | ALTERNATIEVE GENEESKUNDE

HANDLEZEN

Counter