Handlezen Handlezen | Palm Reading Palm Reading | Quiromancia Quiromancia- HANDANALYSE CURSUS: ONTWIKKELINGEN (4/33) -SYNONYMEN: HANDLEZEN - HANDANALYSE - HANDLEESKUNDE - HANDLIJNKUNDE - CHIROGNOMIE - CHIROLOGIEMINI-CURSUS HAND ANALYSE - ONTWIKKELINGEN 3/5:

GESCHIEDENIS
MEDISCH
PSYCHIATRIE
PSYCHOLOGIE
CONCLUSIE
INDEX: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31
32 - 33
VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA

>> ONTWIKKELINGEN - sectie: GESCHIEDENIS 4/6 <<


- -
Figuur A-4: voorbeeld van een simiaanlijn.
- De simiaanlijn wordt herkend als een horizontale lijn die de gehele handpalm bestrijkt. Zowel binnen de handanalyse als de wetenschap wordt deze lijn meestal gezien als een samensmelting van de hartlijn en de hoofdlijn1. De term ‘simiaanlijn’ is overigens genoemd naar het feit dat bij aap-achtigen (simianen) vaak drie tot vier horizontale lijnen worden aangetroffen die sterk doen denken aan de lijn die bij de mens wordt aangeduid als de simiaanlijn.

- De ontdekking van R.L. Down heeft betrekking op het feit dat de simiaanlijn bij slechts 1 tot 5% van de gezonde blanke bevolking wordt aangetroffen. Echter bij het blanke mensen met het syndroom van Down wordt dit kenmerk zeer frequent aangetroffen. Onderzoeken hebben percentages opgeleverd varierend van 31 tot 86%.1 Hierbij moet wel worden opgemerkt dat bij sommige bevolkingsgroepen de simiaanlijn meer frequent wordt aangetroffen dan in de blanke populatie. Zo is bekend dat deze bij ongeveer 10% van de Aziatische bevolking wordt aangetroffen, en dat bij de Afrikaanse pygmeeën het percentage zelfs in de buurt van de 30% ligt.2
- In de volgende paragraaf wordt duidelijk dat de simiaanlijn ook bij veel andere (genetische) afwijkingen zeer frequent wordt aangetroffen. In het tweede hoofdstuk worden op basis van nieuwe onderzoeks-resultaten inzichten gepresenteerd ten aanzien van de psychologische betekenis van de simiaanlijn bij ‘gezonde’ mensen.

- Aan het begin van 20-ste eeuw hebben ook biologen en antropologen interesse gekregen in de huidpatronen en lijnen van de hand. Inmiddels staan de huidpatronen bekend als het belangrijkste aspect van het menselijk lichaam waarmee genetische en biologische verschillen tussen verschillende volkeren kunnen worden onderzocht.
-
-
Figuur A-5: huidpatronen bij volkeren.3- Bronnen:

- 1 - Schaumann, B.A. & Kimura, S. (1991). Palmar, plantar, and digital flexion creases: Morphologic and clinical considerations. Birth Defects: Original Article Series, vol.27, no.2, p.229-252.
- 2 - Lestrange, M.T. de (1960). The transverse crease in Europe: Index and comparative study of different samples cited in the literature. American Journal of Phys. Anthropology, 35, p.2005-232..
- 3 - Cummins, H & Midlo, C. Finger prints, palms and soles: an introduction to dermatoglyphics. Philadelphia: Blackistion Co., 1943.INDHOUD: Volar pads, simiaanlijn, dermatoglyfen.
VORIGE PAGINA - HANDANALYSE MINI-CURSUS - VOLGENDE PAGINAHANDANALYSE - HANDLIJNKUNDE - HANDLEESKUNDE - HANDLEZENHandanalyse onderzoek & projecten!!!
Handanalyse Onderzoek

Het laatste NIEUWS over handen!!!
Handen & het Nieuws

Een Handanalyse CURSUS voor gevorderden!!!
Handanalyse Cursus

Handlezen TOP 100 - gepresenteerd door 180+ Handlezers!!!
Handlezen TOP 100

Online Handlezen: GRATIS!!!
Gratis Handlezen


HANDLEZEN NETWERK | DE NAGEL ENCYCLOPEDIE | ALTERNATIEVE GENEESKUNDE

HANDLEZEN
Counter