Handlezen Handlezen | Palm Reading Palm Reading | Quiromancia Quiromancia- HANDANALYSE CURSUS: PSYCHIATRIE (20/33) -SYNONYMEN: HANDLEZEN - HANDANALYSE - HANDLEESKUNDE - HANDLIJNKUNDE - CHIROGNOMIE - CHIROLOGIEMINI-CURSUS HAND ANALYSE - PSYCHIATRIE 8/12:

GESCHIEDENIS
MEDISCH
PSYCHIATRIE
PSYCHOLOGIE
CONCLUSIE
INDEX: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31
32 - 33


>> HAND DIAGNOSTIEK - sectie: PSYCHIATRIE 8/12 <<
VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA

- Ook in de studie van Haft Pomrock & Ginath1 werden de handen van veel schizofrenen gekenmerkt door een chaotisch gerangschikt lijnen patroon.

- Tabel C-6: De hoeveelheid lijnen bij schizofrenen en een controle groep.
- Beoordelingen: -------------------- 0-- 1-- 2-- 3-- 4------ N--
- - Schizofrenen---------------------- 5- 18- 4-- 3- 20----- 50-
- Controle groep-------------------- 2- 10- 29- 9- 0------ 50--
- Betekenis 'beoordeling':
- 0 = gebrek aan lijnen
- 1 = te weinig lijnen
- 2 = normaal aantal lijnen
- 3 = te veel lijnen
- 4 = exces aan lijnen.
- Tenslotte is uit onderzoek gebleken dat schizofrenie relatief vaak gepaard gaat met extreem weinig lijnen, dan wel gepaard gaat met extreem veel fijne lijnen. In tabel C-6 zijn de onderzoeks-resultaten weergegeven die werden verzameld door Haft-Pomrock & Ginath1. Opvallend is vooral dat bij 40% van de schizofrenen een exces aan lijnen is aangetroffen.- Een krachtige bevestiging voor deze resultaten wordt aangetroffen in een recent onderzoek van Cannon2. Bij 7 van de 46 onderzochte schizofrenie patienten werd een ‘zeer hoge dichtheid aan fijne lijntjes’ aangetroffen: zie figuur C-7. Overigens werd dit kenmerk niet aangetroffen bij de 43 normale mensen die door de onderzoekers werden onderzocht. De onderzoekers hebben in hun publicatie aanwijzingen vermeld die expliciet erop wijzen dat het onwaarschijnlijk is dat dit fenomeen het gevolg is van het gebruik van ‘neuroleptica’.- Figuur C-7: vingerafdruk van een patiënt met schizofrenie.

-- Bronnen:

- 1 - Haft-Pomrock, Y. & Ginath, Y. (1982). Differences between schizophrenics and normal controls using chirological (hand) testing. Isr. J. Psychiatry. Relat. Sci., vol.19; no.1, p.5-22.
- 2 - Cannon, M. et al. (1994). Further evidence of anomalies in the hand-prints of patients with schizophrenia: a study of secondary creases. Schizophrenia Research, 13, p.179-184.

INDHOUD: Yael Haft-Pomrock, handlijnen, fijne lijntjesop vingers. chaotisch, neurolepticaVORIGE PAGINA - HANDANALYSE MINI-CURSUS - VOLGENDE PAGINAHANDANALYSE - HANDLIJNKUNDE - HANDLEESKUNDE - HANDLEZENHandanalyse onderzoek & projecten!!!
Handanalyse Onderzoek

Het laatste NIEUWS over handen!!!
Handen & het Nieuws

Een Handanalyse CURSUS voor gevorderden!!!
Handanalyse Cursus

Handlezen TOP 100 - gepresenteerd door 180+ Handlezers!!!
Handlezen TOP 100

Online Handlezen: GRATIS!!!
Gratis Handlezen


HANDLEZEN NETWERK | DE NAGEL ENCYCLOPEDIE | ALTERNATIEVE GENEESKUNDE

HANDLEZEN
Counter