Handlezen Handlezen | Palm Reading Palm Reading | Quiromancia Quiromancia- HANDANALYSE CURSUS: PSYCHOLOGIE (25/33) -SYNONYMEN: HANDLEZEN - HANDANALYSE - HANDLEESKUNDE - HANDLIJNKUNDE - CHIROGNOMIE - CHIROLOGIEMINI-CURSUS HAND ANALYSE - PSYCHOLOGIE 1/7:

GESCHIEDENIS
MEDISCH
PSYCHIATRIE
PSYCHOLOGIE
CONCLUSIE
INDEX: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31
32 - 33
VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA

>> HAND DIAGNOSTIEK - sectie: PSYCHOLOGIE 1/7 <<


PSYCHOLOGISCHE HANDDIAGNOSTIEK


- In de vorige paragraaf is duidelijk geworden dat bij mensen die lijden aan psychiatrische stoornissen op alle drie de niveaus van de hand relatief vaak kenmerken worden aangetroffen die bij ‘normale’ mensen veel minder frequent worden aangetroffen.

- In deze paragraaf wordt aan de hand van drie belangrijke thema’s uit de moderne wetenschappelijke psychologie een overzicht gepresenteerd de studies die reeds zijn verricht in relatie tot de kenmerken van de hand. Respectievelijk worden de volgende thema’s besproken: intelligentie, persoonlijkheidskenmerken, en ontwikkelings-problemen. De belangrijkste verworven inzichten zullen hierbij ook ter sprake worden gebracht.


INTELLIGENTIE


- Het intelligentie onderzoek waarin kenmerken van de hand centraal hebben gestaan heeft zich altijd gericht op mensen met een laag IQ. Er zijn helaas geen onderzoeken gepubliceerd waarin kenmerken van de hand zijn onderzocht in relatie tot ‘hoog begaafdheid’.

- Een lage intelligentie kan diverse oorzaken hebben. Naast het feit dat de intelligentie voor een deel wordt bepaald door omgevingsinvloeden – intelligentie impliceert immers een bepaalde vorm van ontwikkeling – kan een lage intelligentie ook het gevolg zijn van bijvoorbeeld een hersentrauma. Ongunstige omstandigheden tijdens de zwangerschap kunnen hierbij ook een rol spelen. Maar de genen spelen hierbij vanzelfsprekend ook een rol. Van het syndroom van Down is algemeen bekend dat dit meestal gepaard gaat met een beneden gemiddelde intelligentie. Echter ook veel andere syndromen die zijn genoemd in paragraaf B gaan gepaard met een lage(re) intelligentie.

- Reeds enkele decennia is bekend dat een laag IQ relatief vaak gepaard gaat met ‘kleine fysieke afwijkingen’. Een relatief groot aantal van deze afwijkingen – 6 van de 57 kenmerken heeft betrekking op de morfologie (NIVEAU 2) en de lijnen (NIVEAU 3) van de handen en voeten (+ 6 kenmerken hebben betrekking op de voeten)1.- Bronnen:

- 1 - Méhes, K. (1985). Minor malformations in the neonate: Utility in screening infants at risk of hidden major defects. Prog. Clin. Biol. Res., 163, P.45-49.INDHOUD: Intelligentie, IQ, kleine fysieke afwijkingen.VORIGE PAGINA - HANDANALYSE MINI-CURSUS - VOLGENDE PAGINAHANDANALYSE - HANDLIJNKUNDE - HANDLEESKUNDE - HANDLEZENHandanalyse onderzoek & projecten!!!
Handanalyse Onderzoek

Het laatste NIEUWS over handen!!!
Handen & het Nieuws

Een Handanalyse CURSUS voor gevorderden!!!
Handanalyse Cursus

Handlezen TOP 100 - gepresenteerd door 180+ Handlezers!!!
Handlezen TOP 100

Online Handlezen: GRATIS!!!
Gratis Handlezen


HANDLEZEN NETWERK | DE NAGEL ENCYCLOPEDIE | ALTERNATIEVE GENEESKUNDE

HANDLEZEN

Counter