Handlezen Handlezen | Palm Reading Palm Reading | Quiromancia Quiromancia- HANDANALYSE CURSUS: PSYCHIATRIE (23/33) -SYNONYMEN: HANDLEZEN - HANDANALYSE - HANDLEESKUNDE - HANDLIJNKUNDE - CHIROGNOMIE - CHIROLOGIEMINI-CURSUS HAND ANALYSE - CONCLUSIES 1/2:

GESCHIEDENIS
MEDISCH
PSYCHIATRIE
PSYCHOLOGIE
CONCLUSIE
INDEX: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31
32 - 33
VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA

>> HAND DIAGNOSTIEK - sectie: PSYCHIATRIE 11/12 <<


Wat is 'DEPRESSIVITEIT'?


- In het alledaagse taalgebruik wordt de term ‘depressie’ meestal gebruikt om bepaalde symptomen aan te duiden. Deze gevoelens kunnen het gevolg zijn van een bepaalde gemoedstoestand, een reactie op een situatie, of een karakteristieke gedragsstijl van een individu.

- In het DSM IV classificatie systeem van de American Psychiatric Association wordt depressiviteit geclassificeerd onder de familie der stemmings stoornissen: zie tabel C-91. Deze stoornissen gaan gepaard gaan met een afwijking in de stemming of de emotionele respons, welke niet het gevolg is van andere fysieke of mentale afwijkingen. Genen spelen een rol bij het ontstaan van de belevingen.

- Tabel C-9: typen stemmingstoornissen
- Depressieve stoornissen:
- - Depressie (type 1):
- Depressie periode + gebrek aan plezier tijdens activiteiten.
- - Dysthemie:
Langdurige periode van depressiviteit.
- Bipolaire stoornissen:
- - Bipolaire stoornis:
- Manische episode + depressieve periode.
- - Cyclothymie:
- Meerdere hypo-manische episodes + depressieve episodes.
- - Bipolair II:
- Tenminste 1 hypo-manische episode en 1 depressie, maar geen manie.

- In slechts een beperkt aantal studies is onderzoek verricht naar de relatie tussen de kenmerken van de hand en depressiviteit. In het vervolg wordt een overzicht gepresenteerd van de belangrijkste inzichten die zijn voortgekomen uit relevante wetenschappelijke studies.


- NIVEAU 1: de dermatoglyfen en depressiviteit.

- Recent heeft in een drietal studies de relatie tussen de dermatoglyfen en de bipolaire stoornis centraal gestaan. In een studie van Gutiérrez2 werd bij patienten relatief vaak een gebroken huidpatroon dan wel een ‘ongewoon’ huidpatroon aangetroffen. Voorbeelden van een ‘ongewoon’ huidpatroon zijn weergegeven in figuur C-9.
-------------- Figuur C-9: Ongewone huidpatronen.- Bronnen:

- 1 - Sarason, I.G. & Sarason, B.R. Abnormal psychology: The problem of maladaptive behavior. Pretence Hall, Englewood Cliffs, New Yersey, 1993.
- 2 - Gutierrez, B. et al. (1998). Congenital dermatoglyphic malformations in severe bipolar disorder. Psychiatric Research, 78: p.133-140.INDHOUD: Depressie, depressiviteit, bipoliare stoornis, dermatoglyfen, gebroken huidpatroon.VORIGE PAGINA - HANDANALYSE MINI-CURSUS - VOLGENDE PAGINAHANDANALYSE - HANDLIJNKUNDE - HANDLEESKUNDE - HANDLEZENHandanalyse onderzoek & projecten!!!
Handanalyse Onderzoek

Het laatste NIEUWS over handen!!!
Handen & het Nieuws

Een Handanalyse CURSUS voor gevorderden!!!
Handanalyse Cursus

Handlezen TOP 100 - gepresenteerd door 180+ Handlezers!!!
Handlezen TOP 100

Online Handlezen: GRATIS!!!
Gratis Handlezen


HANDLEZEN NETWERK | DE NAGEL ENCYCLOPEDIE | ALTERNATIEVE GENEESKUNDE

HANDLEZEN
Counter