Handlezen Handlezen | Palm Reading Palm Reading | Quiromancia Quiromancia- HANDANALYSE CURSUS: PSYCHIATRIE (17/33) -SYNONYMEN: HANDLEZEN - HANDANALYSE - HANDLEESKUNDE - HANDLIJNKUNDE - CHIROGNOMIE - CHIROLOGIEMINI-CURSUS HAND ANALYSE - PSYCHIATRIE 5/12:

GESCHIEDENIS
MEDISCH
PSYCHIATRIE
PSYCHOLOGIE
CONCLUSIE
INDEX: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31
32 - 33
VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA

>> HAND DIAGNOSTIEK - sectie: PSYCHIATRIE 5/12 <<


- NIVEAU 2: De morfologie en schizofrenie.

- Voor zover bekend heeft slechts in vier studies de relatie tussen de morfologie van de hand en schizofrenie centraal gestaan:

- In 1928 werd door Friedemann1 bij een kleine populatie een eerste studie verricht naar de relatie tussen de bouw van de hand en schizofrenie. Later is in het boek ‘The hand in psychological diagnosis’2 van Charlotte Wolff één van de weinige grondige studies gepresenteerd waarin vele aspecten van de hand in beschouwing zijn genomen. In het onderzoek van Wolff wordt schizofrenie o.a. in verband gebracht met een handtype dat ook bij mensen met een verstandelijke handicap zeer freq-uent wordt aangetroffen: ‘de elementair regressieve hand’. Handtypen die bij normale mensen zeer frequent worden aangetroffen – ‘de vlezig motorische hand’ en ‘de benig motorische hand’ – werden bij schizofrenen daarentegen zelden aangetroffen.

- De beschrijvingen van Wolff 2 worden indirect bevestigd door de resultaten van een ‘double-blind’ studie die in 1982 in Israël werd uitgevoerd door Haft Pomrock & Ginath3. Uit dit onderzoek blijkt dat zowel de duim als de gehele hand van schizofrenen meestal worden gekenmerkt door een ‘gebrek aan expressie’. In tabel C-2 en tabel C-3 zijn de observaties schematisch weergegeven.

- Table C-2: Verschillen tussen schizofrenen en een controle groep t.a.v.: de expressie van de rug van de hand.
- Beoordeling:-------------- 0-- 1-- 2-- 3-- 4-- N
- Schizofrenen ------------ 20- 8- 22- 0-- 0- 50
- Controle Groep -------- 0-- 0-- 1- 41- 8- 50
- Betekenis 'Beoordeling':
- 0 = gebrek aan epressie, levenloos;
- 1 = rigide epressie;
- 2 = zwakke epressie;
- 3 = levendige epressie;
- 4 = sterke epressie;
- P < 0.0001
- Table C-2: Verschillen tussen schizofrenen en een controle groep t.a.v.: de expressie van de duim.
- Beoordeling:-------------- 0-- 1-- 2-- 3-- 4-- N
- Schizofrenen ----------- 17- 12 11- 2-- 8- 50
- Controle Groep -------- 0-- 0- 10 29 11 50
- Betekenis 'Beoordeling':
- 0 = gebrek aan expressie, levenloos;
- 1 = rigide expressie;
- 2 = zwakke expressie;
- 3 = levendige expressie;
- 4 = sterke expressie;
- P < 0.0001

- Wel moet bij deze zeer overtuigende resultaten worden opgemerkt dat de meeste schizofrenen tijdens de test-periode onder invloed waren van medicamenten. De onderzoekers hebben in hun verslag verklaard dat deze factor waarschijnlijk geen invloed heeft gehad op deze resultaten.- Bronnen:

- 1 - Friedemann, A. (1928). Handbau und psychosis. Arch. F. Neurologie und Psychiatrie.
- 2 - Wolff, Ch. The Hand in Psychological Diagnosis. Methuen & Co. Ltd., London, 1951.
- 3 - Yael Haft-Pomrock & Ginath, Y. (1982). Differences between schizophrenics and normal controls using chirological (hand) testing. Isr. J. Psychiatry. Relat. Sci., vol.19; no.1, p.5-22.INDHOUD: Charlotte Wolff, Haft Pomrock, schizofrenen, duim expressie, hand expressie, onderzoek.VORIGE PAGINA - HANDANALYSE MINI-CURSUS - VOLGENDE PAGINAHANDANALYSE - HANDLIJNKUNDE - HANDLEESKUNDE - HANDLEZENHandanalyse onderzoek & projecten!!!
Handanalyse Onderzoek

Het laatste NIEUWS over handen!!!
Handen & het Nieuws

Een Handanalyse CURSUS voor gevorderden!!!
Handanalyse Cursus

Handlezen TOP 100 - gepresenteerd door 180+ Handlezers!!!
Handlezen TOP 100

Online Handlezen: GRATIS!!!
Gratis Handlezen


HANDLEZEN NETWERK | DE NAGEL ENCYCLOPEDIE | ALTERNATIEVE GENEESKUNDE

HANDLEZEN
Counter