Handlezen Handlezen | Palm Reading Palm Reading | Quiromancia Quiromancia- HANDANALYSE CURSUS: PSYCHIATRIE (19/33) -SYNONYMEN: HANDLEZEN - HANDANALYSE - HANDLEESKUNDE - HANDLIJNKUNDE - CHIROGNOMIE - CHIROLOGIEMINI-CURSUS HAND ANALYSE - PSYCHIATRIE 7/12:

GESCHIEDENIS
MEDISCH
PSYCHIATRIE
PSYCHOLOGIE
CONCLUSIE
INDEX: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31
32 - 33
VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA

>> HAND DIAGNOSTIEK - sectie: PSYCHIATRIE 7/12 <<


- NIVEAU 3: De lijnen en schizofrenie.

- Voor zover bekend heeft in een vijftal studies de relatie tussen de lijnen van de hand en schizofrenie centraal gestaan:

- Het meest gedateerde onderzoek werd reeds in 1924 uitgevoerd aan de Colombia University in New York. Elizabeth Wilson1 stelde vast dat bij schizofrenie onregelmatigheden in de hoofdlijn en de hartlijn weliswaar vaker worden aangetroffen, echter niet extreem veel vaker dan bij normale mensen het geval is. De data in het onderzoek van Wolff 2 bevestigen deze waarneming. Later werd in het onderzoek van Haft Pomrock & Ginath3 vastgesteld dat de ‘kwaliteit’ van met name de hoofdlijn (alsmede de hartlijn en de levenslijn) bij de meeste mensen die lijden aan schizofrenie, beduidend lager is dan bij normale mensen het geval is.

- Echter uit de eerder genoemde Amerikaanse studie van Bracha4 bij tweelingen, is gebleken dat bij de schizofrene helft van tweelingen – in vergelijking met de gezonde helft van de tweeling – in de handen vaak een breuk in de hoofdlijn dan wel een breuk in de hartlijn wordt aangetroffen: zie figuur C-6. In tabel C-5 is een indicatie voor de voorspellende nauwkeurigheid van deze kenmerken weergegeven.


- Tabel C-5: de voorspellende nauwkeurigheid van 2 kenmerken in de lijnen.
- ------ Indicator -------------------------------- %
- 1---- Breuk in de hoofdlijn----------- 78.0 %
- 2---- Breuk in de hartlijn--------------- 71.0 %
- % = het aantal correcte voorspellingen
- gedeeld door het aantal voorspellingen.- Figuur C-6: voorbeeld breuk in de hartlijn.

-

- In het onderzoek van Wolff 2 werd de simiaanlijn aangetroffen bij ongeveer 15% van de schizofrenen. Bij normale mensen (5%) en verstandelijk gehandicapte mensen (11%) werd de simiaanlijn duidelijk minder frequent aangetroffen.

- Een gebrek aan onderscheid tussen de primaire en secundaire lijnen werd in de studie van Wolff 2 aangetroffen in de handen van bijna 10% van de schizofrenen. Normaal gesproken wordt deze ‘verwarring’ in de handpalm zeer zelden aangetroffen.- Bronnen:

- 1 - Wilson, E. Mental abnormality as related to hand-markings.. M.A. Thesis, Colombia University, New York, 1924.
- 2 - Wolff, Ch. The Hand in Psychological Diagnosis. Methuen & Co. Ltd., London, 1951.
- 3 - Haft-Pomrock, Y. & Ginath, Y. (1982). Differences between schizophrenics and normal controls using chirological (hand) testing. Isr. J. Psychiatry. Relat. Sci., vol.19; no.1, p.5-22.INDHOUD: Hartlijn, hoofdlijn, levenslijn, primaire lijnen, secundaire lijnen, simiaanlijn, schizofrenie.VORIGE PAGINA - HANDANALYSE MINI-CURSUS: - VOLGENDE PAGINAHANDANALYSE - HANDLIJNKUNDE - HANDLEESKUNDE - HANDLEZENHandanalyse onderzoek & projecten!!!
Handanalyse Onderzoek

Het laatste NIEUWS over handen!!!
Handen & het Nieuws

Een Handanalyse CURSUS voor gevorderden!!!
Handanalyse Cursus

Handlezen TOP 100 - gepresenteerd door 180+ Handlezers!!!
Handlezen TOP 100

Online Handlezen: GRATIS!!!
Gratis Handlezen


HANDLEZEN NETWERK | DE NAGEL ENCYCLOPEDIE | ALTERNATIEVE GENEESKUNDE

HANDLEZEN
Counter