Handlezen Handlezen | Palm Reading Palm Reading | Quiromancia Quiromancia- HANDANALYSE CURSUS: ONTWIKKELINGEN (6/33) -SYNONYMEN: HANDLEZEN - HANDANALYSE - HANDLEESKUNDE - HANDLIJNKUNDE - CHIROGNOMIE - CHIROLOGIEMINI-CURSUS HAND ANALYSE - ONTWIKKELINGEN 5/5:

GESCHIEDENIS
MEDISCH
PSYCHIATRIE
PSYCHOLOGIE
CONCLUSIE
INDEX: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31
32 - 33
VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA

>> ONTWIKKELINGEN - sectie: GESCHIEDENIS 6/6 <<


- Overigens blijkt uit een publicatie van Deckers e.a. (1973)1 dat bijvoorbeeld m.b.v. het Radboud-protocol op basis van slechts enkele kenmerken van de handen en voeten, het syndroom van Down kan worden gediagnosticeerd. Uit onderzoek is gebleken dat het protocol zeer betrouwbaar is.

- In 1943 werd door Cummins in samenwerking met Charles Midlo (eveneens professor in de microscopische anatomie) een boek gepubliceerd onder de titel ‘Finger prints, palms and soles’.2 Dit boek wordt in wetenschappelijke kringen vaak omschreven als ‘de bijbel van de dermatoglyfen’.

- De ontwikkelingen rondom het syndroom van Down hebben vanaf de begin jaren zestig geleid tot een ware golf van wetenschappelijke publicaties. De onderzoeken waren vooral gericht op het bestuderen van de genetische oorzaak van andere ziekten en syndromen via de dermatoglyfen van de hand. Hierbij zijn vele waardevolle inzichten opgedaan, echter het succes rondom het syndroom van Down is nooit overtroffen.

- Vanaf eind jaren tachtig zijn de dermatoglyfen voor een groot deel vervangen door de cyto- genetische technieken waarmee het genetisch materiaal direct kan worden onderzocht. Het ‘karyotype diagram’ vormt een resultaat dat met deze moderne technieken kan worden verkregen.


- Figuur A-8: ‘karyotype diagram’ van een vrouw (xx) met het syndroom van Down (trisomie op chromosoom 21).

- Tegenwoordig worden de dermatoglyfen vooral gebruikt om ziekten en syndromen te onderzoeken waarbij sprake is van een complexe etiologie – meestal komt dit tot uitdrukking in het vermoeden dat een groot aantal genen in combinatie met omgevingsfactoren hierbij betrokken zijn. Ook is in de jaren negentig een gestaag groeiend aantal publicaties ontstaan, waaruit blijkt dat de dermatoglyfen in de toekomst mogelijk een rol gaan spelen bij ontwikkelingen in de psychiatrie en de psychologie.

- In het vervolg van deze cursus wordt een overzicht gepresenteerd van de relevante inzichten die in de verschillende vakgebieden reeds zijn vergaard.


- Bronnen:

- 1 - Deckers, J.M.F., e.a. (1973). Het gebruik van dermatoglyfen bij de diagnose van het syndroom van Down. Maandschrift Kindergeneeskunde, vol.41, 25, p.25-36.
- 2 - Cummins, H & Midlo, C. Finger prints, palms and soles: an introduction to dermatoglyphics. Philadelphia: Blackistion Co., 1943.INDHOUD: Dermatoglyfen, Radboud protocol, karotype diagram: syndroom van Down.
VORIGE PAGINA - HANDANALYSE MINI-CURSUS - VOLGENDE PAGINAHANDANALYSE - HANDLIJNKUNDE - HANDLEESKUNDE - HANDLEZENHandanalyse onderzoek & projecten!!!
Handanalyse Onderzoek

Het laatste NIEUWS over handen!!!
Handen & het Nieuws

Een Handanalyse CURSUS voor gevorderden!!!
Handanalyse Cursus

Handlezen TOP 100 - gepresenteerd door 180+ Handlezers!!!
Handlezen TOP 100

Online Handlezen: GRATIS!!!
Gratis Handlezen


HANDLEZEN NETWERK | DE NAGEL ENCYCLOPEDIE | ALTERNATIEVE GENEESKUNDE

HANDLEZEN
Counter