Handlezen Handlezen | Palm Reading Palm Reading | Quiromancia Quiromancia- HANDANALYSE CURSUS: PSYCHIATRIE (14/33) -SYNONYMEN: HANDLEZEN - HANDANALYSE - HANDLEESKUNDE - HANDLIJNKUNDE - CHIROGNOMIE - CHIROLOGIEMINI-CURSUS HAND ANALYSE - PSYCHIATRIE 2/12:

GESCHIEDENIS
MEDISCH
PSYCHIATRIE
PSYCHOLOGIE
CONCLUSIE
INDEX: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31
32 - 33
VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA

>> HAND DIAGNOSTIEK - sectie: PSYCHIATRIE 2/12 <<


- Uit onderzoek blijkt dat neurobiologische factoren in combinatie met de genen daarentegen de gedragstoornissen wel voor een deel verklaren. Inmiddels is wel veel meer bekend over het functioneren van de hersenen bij sommige schizofrene patiënten. Echter het mysterie omtrent de aard en oorzaak van schizofrenie is nog niet begrepen. De wetenschap verkeert nog steeds in grote onzekerheid:

“…We weten nog steeds niet of er één of meerde stoornissen
achter het etiket ‘schizofrenie’ schuil gaan. …”
1

- Deze onzekerheid vormt een belangrijke complicatie bij het onderzoeken van deze stoornis via de kenmerken van de hand. Overigens zijn wetenschappelijke studies naar de relatie tussen schizofrenie en de kenmerken van de hand, meestal gebaseerd op het feit dat in de embryo de dermatoglyfen zich in de hand ontwikkelen tijdens een belangrijke ontwikkelingsfase van de hersenen.

- Vanaf de begin jaren zestig zijn er met enige regelmaat publicaties verschenen waarin de relatie tussen kenmerken van de hand en schizofrenie wordt onderzocht. In de jaren zestig en zeventig zijn ongeveer 25 studies gepresenteerd. Na de introductie van de cytogenetische technieken in de begin jaren tachtig werden in de daarop volgende jaren slechts een 5-tal studies gepubliceerd. Echter vanaf de midden jaren negentig is er nieuwe belangstelling ontstaan voor met name de dermatoglyfen in de hand. In het afgelopen decennium zijn inmiddels al weer ruim 20 nieuwe studies gepresenteerd.

- In het vervolg wordt een overzicht gepresenteerd van de belangrijkste inzichten die zijn voortgekomen uit relevante wetenschappelijke studies. De meeste studies zijn gericht op het bestuderen van de dermatoglyfen (niveau 1) in relatie tot schizofrenie. Echter in enkele studies hebben ook respectievelijk de morfologie (niveau 2) van de hand en de lijnen (niveau 3) centraal gestaan:- BELANGRIJK: voor de kenmerken die in het vervolg van deze paragraaf worden besproken geldt dat zij op zichzelf GEEN indicatie vormen voor schizofrenie. Een betrouwbare diagnose kan enkel worden gesteld op basis van meerdere kenmerken + gedragskenmerken.- Bronnen:

- 1 - Den Boeren, J.A. & van den Bosch, R.J. Leerboek Schizofrenie: een neurologische benadering. De Tijdstroom BV, Utrecht, 1996.INDHOUD: Dermatoglyfen, lijnen, hand kenmerken, onderzoek.VORIGE PAGINA - HANDANALYSE MINI-CURSUS - VOLGENDE PAGINAHANDANALYSE - HANDLIJNKUNDE - HANDLEESKUNDE - HANDLEZENHandanalyse onderzoek & projecten!!!
Handanalyse Onderzoek

Het laatste NIEUWS over handen!!!
Handen & het Nieuws

Een Handanalyse CURSUS voor gevorderden!!!
Handanalyse Cursus

Handlezen TOP 100 - gepresenteerd door 180+ Handlezers!!!
Handlezen TOP 100

Online Handlezen: GRATIS!!!
Gratis Handlezen


HANDLEZEN NETWERK | DE NAGEL ENCYCLOPEDIE | ALTERNATIEVE GENEESKUNDE

HANDLEZEN
Counter