Handlezen Handlezen | Palm Reading Palm Reading | Quiromancia Quiromancia- HANDANALYSE CURSUS: CONCLUSIES (32/33) -SYNONYMEN: HANDLEZEN - HANDANALYSE - HANDLEESKUNDE - HANDLIJNKUNDE - CHIROGNOMIE - CHIROLOGIEMINI-CURSUS HAND ANALYSE - CONCLUSIES 1/2:

GESCHIEDENIS
MEDISCH
PSYCHIATRIE
PSYCHOLOGIE
CONCLUSIE
INDEX: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31
32 - 33
VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA

>> HAND DIAGNOSTIEK - sectie: CONCLUSIES 1 <<


HANDANALYSE CONCLUSIES

-
In deze cursus is duidelijk geworden dat wetenschappers hebben geconstateerd dat specifieke kenmerken van de hand een indicatie vormen voor de fysieke dan wel mentale gezondheid van een individu. En daarom verdient de vraagstelling in de titel van deze cursus - Diagnostiek via de hand? - een positief antwoord!

- Hierbij moet wel worden aangetekend dat “diagnostiek via de hand” binnen wetenschappelijke kringen veelal andere associaties oproept dan de associaties die traditionele handanalisten hierbij hebben. Immers de handanalist zoekt meestal naar praktische toepassingen. Wetenschappers zijn daarentegen meestal op zoek naar fundamentele kennis. De causale relatie tussen genen en dermatoglyfen vormt hierbij vrijwel altijd het wetenschappelijk uitgangspunt voor een nieuw onderzoek.

- Tevens is duidelijk geworden dat betrouwbare diagnostiek op basis van de hand enkel mogelijk is wanneer combinaties van kenmerken in de hand in beschouwing worden genomen. De wetenschappelijke onderzoeksbevindingen met betrekking tot de simiaanlijn vormen hiervan een treffend voorbeeld. Immers de simiaanlijn wordt zeer frequent aangetroffen bij alle syndromen met een ‘autosomale trisomie’. De betekenis van de simiaanlijn is dus geenszins eenduidig. Met andere woorden: er zijn verschillende ontwikkeling scenarios mogelijk. En daarbij moet worden aangetekend dat dit kenmerk ook bij 2 tot 5% van de normale mensen in één of beide handen wordt aangetroffen. Overigens worden ten aanzien van de psychologische betekenis van de simiaanlijn bij normale mensen in het volgende hoofdstuk nieuwe onderzoeksbevindingen gepresenteerd.

- De ontwikkeling van ‘fantoom figuren’ vormt een praktisch hulpmiddel bij het beschrijven van relevante combinaties van kenmerken in de hand. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat een ‘fantoom figuur’ alleen van waarde kan zijn wanneer deze is voortgekomen uit statistisch onderzoek.

- Helaas wordt in de wetenschappelijke literatuur nauwelijks gerapporteerd over de onderlinge relatie tussen individuele kenmerken van de hand. Het belang hiervan lijkt dan ook nog nauwelijks onderkend. Ook in de handanalyse literatuur blijft dit onderwerp min of meer onbesproken. Het belang hiervan blijkt dan ook nog nauwelijks onderkend.INDHOUD: Hand diagnostiek, simiaanlijn, fantoom figuren.VORIGE PAGINA - HAND ANALYSE MINI-CURSUS - VOLGENDE PAGINAHANDANALYSE - HANDLIJNKUNDE - HANDLEESKUNDE - HANDLEZENHandanalyse onderzoek & projecten!!!
Handanalyse Onderzoek

Het laatste NIEUWS over handen!!!
Handen & het Nieuws

Een Handanalyse CURSUS voor gevorderden!!!
Handanalyse Cursus

Handlezen TOP 100 - gepresenteerd door 180+ Handlezers!!!
Handlezen TOP 100

Online Handlezen: GRATIS!!!
Gratis Handlezen


HANDLEZEN NETWERK | DE NAGEL ENCYCLOPEDIE | ALTERNATIEVE GENEESKUNDE

HANDLEZEN

Counter