Handlezen Handlezen | Palm Reading Palm Reading | Quiromancia Quiromancia- HANDANALYSE CURSUS: PSYCHIATRIE (13/33) -SYNONYMEN: HANDLEZEN - HANDANALYSE - HANDLEESKUNDE - HANDLIJNKUNDE - CHIROGNOMIE - CHIROLOGIEMINI-CURSUS HAND ANALYSE - PSYCHIATRIE 1/12:

GESCHIEDENIS
MEDISCH
PSYCHIATRIE
PSYCHOLOGIE
CONCLUSIE
INDEX: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31
32 - 33
VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA

>> HAND DIAGNOSTIEK - sectie: PSYCHIATRIE 1/12 <<


PSYCHIATRISCHE HANDDIAGNOSTIEK


- In de vorige paragraaf is duidelijk geworden dat vooral de dermatoglyfen van de hand kunnen worden gebruikt voor diagnostische doeleinden binnen het perspectief van de medische wetenschappen. Tussen de medische wetenschappen en de psychologie bevindt zich het vakgebied van de psychiatrie.

- In deze paragraaf wordt aan de hand van drie belangrijke thema’s uit de moderne psychiatrie – schizofrenie, psychotische belevingen,
en depressiviteit – een overzicht gepresenteerd van relevante inzichten die zijn vergaard binnen dit vakgebied.


Wat is SCHIZOFRENIE?


- Schizofrenie is een ziektebeeld dat wordt gekenmerkt door wanen, hallucinaties en vaak bizar gedrag in combinatie met stoornissen in het denken en het taalgebruik. Meestal kent deze ziekte een chronisch verloop en worden de eindstadia gekenmerkt door een vervlakking en ‘verarming’ van de persoonlijkheid op vele niveaus. Dit komt zowel tot uitdrukking in het gevoelsleven als het cognitieve niveau van deze mensen. In het DSM IV classificatie systeem van de American Psychiatric Association wordt schizofrenie geclassificeerd onder de familie der psychosen: zie tabel C-1.
- Tabel C-1: De psychosen in DSM-IV.1
- 1 - Schizofrenie
- 2 - Schizofreniforme stoornis
- 3 - Schizoaffectieve stoornis
- 4 - Waanstoornis
- 5 - Kortdurende psychotische stoornis
- 6 - Gedeelde psychotische stoornis
- 7 - Psychotische stoornis als gevolge van een somatische aandoening
- 8 - Psychotische stoornis door drugsgebruik
- 9 - Niet nader gespecificeerde of atypische psychose

- De afgelopen decennia is vanuit verschillende theoretische modellen getracht om iets van de oorzaken van dit ziektebeeld te begrijpen. Vooral in de jaren zestig werd de nadruk gelegd op sociale en interactionele factoren. Een voorbeeld hiervan vormt de ‘double blind’ theorie, waarin wordt gesteld dat moeders van kinderen die later schizofrenie ontwikkelen ‘dubbele’ boodschappen gaven, waarbij de verbale en nonverbale intentie niet bij elkaar aansloten. Dit zou zich vertalen in een gespleten functioneren van de hersenen, wat zich zou manifesteren in de vorm van een ‘gespleten persoonlijkheid’. Deze theorie is vandaag de dag volstrekt achterhaald.


- Bronnen:

- 1 - Den Boeren, J.A. & van den Bosch, R.J. Leerboek Schizofrenie: een neurologische benadering. De Tijdstroom BV, Utrecht, 1996.INDHOUD: Schizofrenie, psychotische stoornis, psychose, depressiviteit, handdiagnostiek.VORIGE PAGINA - HANDANALYSE MINI-CURSUS - VOLGENDE PAGINAHANDANALYSE - HANDLIJNKUNDE - HANDLEESKUNDE - HANDLEZENHandanalyse onderzoek & projecten!!!
Handanalyse Onderzoek

Het laatste NIEUWS over handen!!!
Handen & het Nieuws

Een Handanalyse CURSUS voor gevorderden!!!
Handanalyse Cursus

Handlezen TOP 100 - gepresenteerd door 180+ Handlezers!!!
Handlezen TOP 100

Online Handlezen: GRATIS!!!
Gratis Handlezen


HANDLEZEN NETWERK | DE NAGEL ENCYCLOPEDIE | ALTERNATIEVE GENEESKUNDE

HANDLEZEN
Counter