Handlezen Handlezen | Palm Reading Palm Reading | Quiromancia Quiromancia- HANDANALYSE CURSUS: PSYCHIATRIE (16/33) -SYNONYMEN: HANDLEZEN - HANDANALYSE - HANDLEESKUNDE - HANDLIJNKUNDE - CHIROGNOMIE - CHIROLOGIEMINI-CURSUS HAND ANALYSE - PSYCHIATRIE 4/12:

GESCHIEDENIS
MEDISCH
PSYCHIATRIE
PSYCHOLOGIE
CONCLUSIE
INDEX: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31
32 - 33
VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA

>> HAND DIAGNOSTIEK - sectie: PSYCHIATRIE 4/12 <<- Echter in tegenstelling tot het syndroom van Down gaat een horizontale A-lijn bij schizofrenie meestal niet gepaard met een hoge axiale triradius.
- Figuur C-2: de ‘A-B ridge count’ komt overeen met het aantal huidlijsten tussen de ‘a-triradius’ en de ‘b-triradius’.

-

- Ad 3: verschillen tussen de rechter- en linkerhand

- Uit een reeks studies in de afgelopen 10 jaar is duidelijk geworden dat schizofrenie gepaard gaat met relatief veel verschillen tussen de rechter en de linkerhand. De belangrijkste asymmetrische kenmerken hebben betrekking op:

- - Het patroon type of de vingers1-4
- - De ‘A-B ridge count’1-4
- - De ‘total finger ridge count’4-5
- - En de positie van de axiale triradius2.

- -
Figuur C-3: voorbeeld van 'gebroken huidlijsten'.

- Ad 4: gebroken huidlijsten

- Bij ‘gebroken huidlijsten’ is sprake van een misvormde conditie van de dermatoglyfen. Een voorbeeld hiervan is weergegeven in figuur C-3. De misvormingen maken het lastig om het verloop van de dermatoglyfen te volgen, waardoor de patronen zelfs niet meer herkenbaar zijn. Van deze conditie van de huid is bekend dat deze vaak wordt aangetroffen bij bepaalde ziekten, waaronder schizofrenie6-7. Echter gebroken huidlijsten komen soms ook voor bij gezonde mensen.- Bronnen:

- 1 - Markow, T.A. & Wandler, K. (1986). Fluctuating dermatoglyphic asymmetry and the genetics of liability to schizophrenia. Psychiatric Research, 19: p.323-328.
- 2 - Mellor, C.S. (1992). Dermatoglyphic evidence of fluctuating asymmetry in schizophrenia. British Journal of Psychiatry, 160, p.167-172.
- 3 - Reilly, J.L. et al. (2001). Dermatoglyphic fluctuating asymmetry and atypical handedness in schizophrenia. Schizophrenia research, 50: p.159-168.
- 4 - Oel, C.J. et al. (2001). Differentiating between low and high susceptibility to schizophrenia in twins: the significance of dermatoglyphic indices in relation to other determinants of brain development. Schizophrenia Research, 52: p.181-193.
- 5 - Bracha, H.S. et al. (1992). Second-trimester markers of fetal size in schizophrenia: A study monozygotic twins. American Journal of Psychiatry, 149: 10, October.
- 6 - Bagga A. Leerboek Schizofrenie: een neurologische benadering. 1991.
- 7 - Bracha, S. et al. (1991). Subtle signs of prenatal maldevelopment of the ectoderm in schizophrenia: a preliminary monozygotic twin study. Biol. Psychiatry, 30: p.719-725.INDHOUD: Dermatoglyfen, axiale triradius, a-lijn, schizofrenie, gebroken huidlijsten.VORIGE PAGINA - HANDANALYSE MINI-CURSUS - VOLGENDE PAGINAHANDANALYSE - HANDLIJNKUNDE - HANDLEESKUNDE - HANDLEZENHandanalyse onderzoek & projecten!!!
Handanalyse Onderzoek

Het laatste NIEUWS over handen!!!
Handen & het Nieuws

Een Handanalyse CURSUS voor gevorderden!!!
Handanalyse Cursus

Handlezen TOP 100 - gepresenteerd door 180+ Handlezers!!!
Handlezen TOP 100

Online Handlezen: GRATIS!!!
Gratis Handlezen


HANDLEZEN NETWERK | DE NAGEL ENCYCLOPEDIE | ALTERNATIEVE GENEESKUNDE

HANDLEZEN
Counter