Handlezen Handlezen | Palm Reading Palm Reading | Quiromancia Quiromancia


MAN-VROUW verschillenOp basis van lichaamsbeharing en vet percentage zouden we kunnen stellen dat de lichaamsbouw van mannen meer overeenkomt met de lichaamsbouw van apen - de lichaamsbouw van vrouwen lijkt als het ware verder verwijderd van de lichaamsbouw van apen.

In het vervolg van deze pagina zal blijken dat ook diverse kenmerken van de hand er op wijzen dat in het perspectief van de evolutie de lichaamsbouw van de vrouw verder van de aap is verwijderd dan de lichaamsbouw van de man. Vormen deze inzichten een solide basis voor de veel gemaakte veronderstelling dat mannen een meer 'primitieve' natuur hebben dan vrouwen?

---------
Apen hebben meestal een zeer korte duim,
mannen hebben vaak een kortere duim dan vrouwen


In de sectie de functie van de hand wordt beschreven dat de duim van de mens relatief lang is ten opzichte van de duim van de aap.

In het algemeen kan worden gesteld dat bij veel mannen de duim een beetje korter is dan bij veel vrouwen. U kunt de lengte van uw eigen duim zelf beoordelen door uw hand plat voor u neer te leggen, om vervolgens de duim tegen de handpalm te drukken. Met het onderste kootje van de wijsvinger als referentie punt, kunt u nu de lengte van de duim beoordelen. Meestal eindigt het topje van de duim in de buurt van het midden van het onderste kootje van de wijsvinger – zie: het streepje in de figuur. In dit geval kan de lengte van de duim worden omschreven als: ‘normaal’.
Wanneer u dit experiment bij een aantal mannen en vrouwen in uw omgeving uitvoert dan zult u waarschijnlijk bevestigd zien dat bij mannen zelden in beide handen een lange duim wordt aangetroffen.

In mijn afstudeeronderzoek heb ik dit aspect van de hand onderzocht bij 30 mannen en 75 vrouwen. De resultaten zijn weergegeven in onderstaande figuur. Uit de gegevens blijkt dat bij ruim 60% van de onderzochte mannen in één of beide handen een (beetje) korte duim is aangetroffen (bij de vrouwen nog geen 40%). Terwijl bij ruim 20% van de onderzochte vrouwen een (beetje) lange duim is aangetroffen (bij de mannen nog geen 10%).


[OPMERKING: het verband tussen 'man-vrouw verschillen' en de lengte van de duim heb ik pas in de eerste helft van 2003 ontdekt. De observaties in de handen van de proefpersonen van mijn afstudeeronderzoek in 1997 zijn dus noch door kennis noch door vermoedens hieromtrent beinvloed]

---------De 'human digital formula' (2D>4D)


In 1920 werd het begrip 'human digital formula' geintroduceerd door Wood Jones (The principals of anatomy as seen in the hand, London: Churchill, 1930). Jones heeft ontdekt dat bij apen de absolute lengte van de ringvinger altijd langer is dan die van de wijsvinger: dit fenomeen werd door Jones in de literatuur omschreven met de term: 'simian digital formula'.

Ook bij de mens is de absolute lengte van de ringvinger meestal groter dan die van de wijsvinger. Echter bij sommige mensen is de lengte van de wijsvinger groter dan die van de ringvinger. Wood Jones omschrijft deze conditie als de 'human digital formula'.

De figuur hiernaast betreft een handpalm met een 'human digital formula' (de pijlen hebben dezelfde lengte!) .

In onderstaande figuur zijn de data weergegeven uit de vervolgstudie op mijn afstudeeronderzoek. Uit de gegevens blijkt dat de 'human digital formula' in zowel de rechter- als de linkerhand relatief vaker bij de onderzochte vrouwen is aangetroffen dan bij mannen.


De Britse bioloog John Manning heeft bij bevolkingspopulaties uit diverse landen eenzelfde resultaat aangetroffen (bij vrouwen is de wijsvinger veel vaak langer dan de ringvinger dan bij mannen het geval is), en Manning concludeert op de achterflap van zijn boek:

"... The 2D:4D ratio is the only prenatal sexually dimorphic trait that measurably explains conditions linking testosterone, estrogen, and human development; the study of the ratio broadens our view of human ability, talent, behavior, disposition, health, and fertility."

Overigens heeft Manning niet onderzocht in hoeverre soortgelijke man-vrouw verschillen ook bij andere aspecten van de hand worden aangetroffen. Uit mijn eigen onderzoeksgegevens blijkt bijvoorbeeld dat de morfologische sekseverschillen in de hand bij de lengte van de pink veel sterker zijn dan bij de lengte verhouding tussen de wijsvinger en de ringvinger (= 2D:4D ratio)!!!:

De lengte van de pink


In onderstaande figuur zijn data weergegeven uit de vervolgstudie op mijn afstudeeronderzoek. Uit deze data blijkt dat bij ongeveer 75% van de onderzochte vrouwen de lengte van de pink meestal korter is dan 3/4 van de lengte van de middelvinger. Bij de onderzochte mannen is een percentage aangetroffen van ongeveer 35%. De onderzochte vrouwen hebben dus relatief vaak een korte pink!


Van de handen van apen is bekend dat niet alleen de ringvinger maar ook de pink meestal relatief lang is. Met andere woorden ook de onderzoeksgegevens betreffende de pink bevestigen dat de lichaamsbouw van mannen meer overeenkomt met de lichaamsbouw van apen - ook ten aanzien van de lengte van de pink lijkt de lichaamsbouw van vrouwen als het ware verder verwijderd van de lichaamsbouw van apen.

Overige kenmerken van de hand


De simiaanlijn heeft zijn naam te danken aan het feit dat deze lijn vaak in de handen van apen wordt aangetroffen. Ook is algemeen bekend dat deze lijn ongeveer 2 keer zo vaak wordt aangetroffen in de handen van mannen in vergelijking met de handen van vrouwen. Meer informatie over de simiaanlijn wordt beschreven in de sectie neuroticisme.

In de klassieker van Cummins & Midlo 'Finger Prints, Palms and Soles' (p.170) wordt beschreven dat in de handen van apen ongeveer 2 tot 3 keer zoveel 'complexe' patronen (lussen en spiralen) worden aangetroffen in vergelijking met de handen van mensen. In een onderzoek van Schaumann & Alter (Dermatoglyphics in medical disorders, 1976, p.78-80) wordt op basis van een onderzoek bij 200 mannen en 200 vrouwen uit Noord-Amerika beschreven dat op alle vingers en in alle zones van de handpalm bij de onderzochte mannen meer 'complexe' patronen zijn aangetroffen dan bij de onderzochte vrouwen. Meer informatie over 'complexe' patronen in de dermatoglyfen wordt beschreven in de sectie autisme.


Conclusie:

Naast de sekseverschillen betreffende de lichaamsbeharing en het
vet percentage (borsten!!?), geeft ook de ontwikkeling van de duim & de vingers, als ook de frequentie van de simiaanlijn & dermatoglyfen aanleiding om te veronderstellen dat de lichaamsconstitutie van de vrouw verder van de aap is geëvolueerd - dan bij de man het geval is.
Handanalyse onderzoek & projecten!!!
Handanalyse Onderzoek

Het laatste NIEUWS over handen!!!
Handen & het Nieuws

Een Handanalyse CURSUS voor gevorderden!!!
Handanalyse Cursus

Handlezen TOP 100 - gepresenteerd door 180+ Handlezers!!!
Handlezen TOP 100

Online handanalyse: GRATIS!!!
Gratis Handlezen


HANDLEZEN NETWERK | DE NAGEL ENCYCLOPEDIE | ALTERNATIEVE GENEESKUNDE

HANDLEZENCounter